Regler Infinity Swimrun

1. ORGANISATION

Arrangör: Virgin Bay Multisport
Organisationsnummer: 802471-2310
Kontakt: contact@infinityswimrun.com

2. GRUND

Tävlande skall vara minst 16 år och vara simkunniga i öppet vatten vid tävlingsdagen. Undantag från ålderskrav endast i målsmans sällskap och efter särskilt tillstånd från tävlingsledningen.

3. ANMÄLAN

Genom att betala anmälningsavgiften godkänner den tävlande nedanstående regler.

Tävlingsavgiften skall vara betald enligt specifikationerna på fakturan. Missad betalning av fakturan är lika med att platsen förfaller.

Uppgifter om den tävlande skall vara korrekt ifyllda.

Anmälan är bindande efter betalning och ingen återbetalning sker. Se tävlingsinformation för avbeställning- och olycksfallsförsäkring.

Det är ej tillåtet att byta namn på deltagare i efterhand. Byte av deltagare är lika med att platsen faller och den lediga platsen kommer ge till den som är högst på reservlistan/ nästa person som anmäler sig.

4. SÄKERHET

De tävlande genomför tävlingen på egen risk.

Om något skulle hända under tävlingen är samtliga tävlanden solidariskt ansvariga för att hjälpa medtävlande i nöd.

Av säkerhetsskäl kommer det att finnas av tävlingsledningen utsedda säkerhetsbåtar. Vid behov av hjälp är signalen för att påkalla uppmärksamhet att röra armen i svepande rörelser ovanför huvudet.

Tävlande som bryter är ansvariga att anmäla detta så fort som möjligt till tävlingsorganisationen.

Vid extrema vädersituationer förbehåller sig tävlingsledningen rätten att i första hand ändra bansträckningen för att kunna genomföra tävlingen och i andra hand ställa in tävlingen om det på grund av vädersituationen inte går att genomföra tävlingen med fullgod säkerhet för de tävlande.

5. TÄVLINGSJURY

Tävlingsjuryn består av tävlingsledaren samt två medlemmar ur arrangörsstaben. Juryn beslutar om diskvalificering, tidstillägg, utfall av protest och eventuella ban- och regeländringar. Juryns beslut är definitivt.

Eventuell protest skall vara Tävlingsjuryn tillhanda skriftligen 30 minuter efter målgång och innehålla:

 1. Tid och position
 2. Inblandade tävlandesnummer
 3. Beskrivning av situationen
 4. Vittnen (om möjligt)

 

6. TÄVLING

Tävlingen går ut på att lagen springer och simmar genom banan och tar sig så många varv som möjligt. Banan kommer att vara snitslad/ anvisad.

Gemensam start tillämpas. Vid målgång så mäts sträckan till den senast passerade mellantiden.

Det kommer att finnas en energistation utefter banan som passeras en gång per varv. Det är inte tillåtet med langning annat än vid denna station. Nedskräpning är förbjudet och leder till diskvalificering. Skräp slängs i soppåsar som finns utplacerade vid energistationen.

Obligatorisk säkerhetsutrustning skall medföras och bäras på ett korrekt sätt (se punkt Utrustning).

Att avvika från den anvisade banan i syfte att förkorta sträckan är förbjudet och leder till omedelbar diskvalifikation.

Att ta hjälp av fortskaffningsmedel eller personer utanför tävlingsorganisationen är förbjudet och leder till omedelbar diskvalifikation.

De tävlande skall respektera medtävlande, tävlingsorganisationen, publik, växtliv, djurliv och boende i området.

Doping, enligt Svenska RF, är i alla former förbjuden.

7. TÄVLINGSBANAN

Tävlingsbanan kommer att vara utmärkt med snitslar, bojar och flaggor och vara av varvkaraktär.

Djurlivet och växtlivet skall respekteras utmed hela banan och oansvarslöst beteende kan leda till diskvalifikation.

Juryn förbehåller sig rätten att ändra banans distanser fram till start.

8. UTRUSTNING

Längs med hela loppet är det ett krav att lagen bär med sig den säkerhetsutrustning som anges nedan. Slumpvisa kontroller kommer att ske och lag som saknar obligatorisk utrustning kommer att bli diskvalificerade. Det är inte tillåtet att lämna ifrån sig utrustning längs med banan och leder till diskvalifikation.

8.1 OBLIGATORISK UTRUSTNING ATT BÄRAS AV VARJE DELTAGARE UNDER HELA LOPPET

 • Nummerlapp skall vara väl synlig under hela tävlingen.
 • Utrustning för tidtagning (skall återlämnas vid målgång)

8.2 OBLIGATRISK UTRUSTNING

 • Badmössa, skall bäras vid vattenpassage.

8.3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING

 • Simglasögon
 • Våtdräkt
 • Snabb energi i form av t.ex. bar eller gel

8.4 TILLÅTEN UTRUSTNING

 • Simfenor
 • Cyklop/ snorkel
 • Handpaddel
 • Flythjälpmedel om max 60cmx100cm

För att få använda utrustning som inte är nämnd ovan behövs ett godkännande från tävlingsorganisationen. Anmäl utrustning i samband med registreringen.

9. MEDIA

Tävlingsorganisationen har rätt att fotografera och filma deltagarna under hela tävlingsdagen.

Tävlingsorganisationen har rätt att publicera foto- och filmmaterial fritt genom internet, TV, radio, tidningar under och efter tävlingen.

10. PRISER

Varje deltagare som fullföljer Infinity Swimrun kommer att tilldelas fina medaljer vid målgång

11. FÖRSÄKRING/ AVANMÄLAN

Medverkan sker på egen risk. Som försäkring finns Startklar som du kan teckna dig för som medverkande. Med Startklar får du hela deltagaravgiften tillbaka om du blir skadad eller sjuk och inte kan starta i loppet. I försäkringen finns också en olycksfallsförsäkring, för försäkringsvillkor och information hänvisar vi till www.startklar.nu

 

Partners

Vill du bli partner med Infinity Swimrun? Kontakta oss på: contact@infinityswimrun.com